English edition 
 
 
 
  StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Velkommen til StressOgEros

Formaningen Kend dig selv var indmejslet på tempelportalen i Delphi, og de gamle grækere gjorde meget for at søge efter forståelse af og mening med livet. Det vil altid være nyttigt og spændende at fortsætte ad denne vej.
StressOgEros handler om at forstå sig selv og om at arbejde på at få det bedre.

Nogle af de stærkeste kræfter i vores liv er følelserne: negative følelser, som er stress følelser, samt positive følelser, som her kaldes eros følelser, der står for tilfredshed, glæde, kærlighed og livsenergi.

Du kan lære at reducere din stress og dermed opnå en bedre trivsel. Det kræver indsigt, psykologiske redskaber og træning.
Du kan bruge en let forståelig, emotionel (følelsesmæssig) tilstandsmodel: StressLogosEros.
Brug modellen med en sportsånd, hvor det går ud på at vinde: Du har vundet, hvis du får det bedre.

Heldigvis er det jo sådan, at mange af de ting, vi belastes af, er "small stuff", som vi selv kan klare.

Hvis du har alvorlige problemer og er i krise, er det vigtigt at søge professionel hjælp.

StressOgEros er en psykologisk tekst, der handler om negative og positive følelser og den tænkning, der svarer dertil. Det er en ny tilgang til den gamle diskussion om ”fornuft” (logos) og følelser (emotioner).
Negative følelser, stress følelser er en del af vores natur. De er nødvendige og hensigtsmæssige og har betydning for vores overlevelsesmuligheder, men de kan jo også medføre helbredsmæssige og andre problemer.
Positive følelser, eros følelser er også en del af vores natur, og de har betydning for slægtens fortsættelse og vores sundhed.
Både stresshåndtering og positive følelser er nødvendige for vores trivsel.
Beskrivelsen af disse forhold er samlet i en psykologisk model StressLogosEros med supplerende tekster inkl. et afsnit om kønsforskelle.

StressLogosEros modellen