StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Emotion

Emotion betyder følelse, sindsbevægelse og affekt. Emotioner giver os mulighed for at opfatte forhold negativt eller positivt: fjendtlige eller venlige, farlige eller ufarlige osv på talrige andre måder. De kan også optræde som sindsstemninger, som vi er i for tiden. Vi kan være i dårligt eller godt humør, og det kan farve næsten alt, hvad vi oplever.
Alle emotioner af en vis styrke indeholder i sig en impuls til at reagere og handle: e-motion (bevægelse). En undtagelse er dog depression, der i hvert fald midlertidigt medfører en passiv hjælpeløshed, der til gengæld vil motivere omgivelserne til omsorg og hjælp.
Emotioner er livsbevarende for individet og arten (generne). For individerne drejer det sig om stress følelser, for arten om eros følelser: kærlighed, sex og yngelpleje (omsorg). Uden stress og eros findes intet liv. Uden stress tilstande findes intet, der kan beskytte os mod farer, trusler, angreb og alle situationer, vi skal holde os væk fra.
I modsætning hertil er det eros, vi søger hen imod, og som holder os, slægten og samfundet sammen.
Vi kalder de 2 sæt emotioner for negative og positive (ulyst og lyst) svarende dels til de ydre situationer og dels til de kropstilstande, som følelserne afspejler.

Emotionerne lærer os, hvilke kognitioner og handlinger, der fører til de tilfredsstillende, og hvilke til de utilfredsstillende resultater for os.
Der findes 3 sæt basale stress emotioner: angst, aggressive følelser samt frustration = opgivenhed (der kan udvikle sig til depression, hvis tilstanden bliver langvarig). Disse 3 emotioner styrer stress reaktionerne flugt, angreb og kapitulation.
I øvrigt er de forskellige stress følelser ofte blandet sammen i samme tilstand.
Stress tilstande giver helbredsmæssige problemer, når de er kraftige, hyppige og langvarige.
Specielt aggression kan give andre væsentlige problemer. Ovenfor er aggression beskrevet som en hensigtsmæssig forsvarsreaktion mod trussel og fare, men aggression kan jo være ond og destruktiv.
Den kulturelle overbygning på vores natur frembringer nogle komplicerede emotionelle forhold.
En følelse kan dække over en anden følelse, som fx hvis man er ængstelig for at vise sin vrede.
En følelse kan være tilpasset en situation eller være utilpasset. Man kan fx blive meget såret eller vred over småting. Det tyder enten på, at man aktuelt er stresset eller også er særlig sensitiv på bestemte områder.

Der findes talrige forskellige ord for følelser. Her er nogle af dem:
negative: usikkerhed, flovhed, angst, frygt, panik, rædsel, anspændthed og uro, misundelse, jalousi, vrede, raseri, fjendtlighed, had, bitterhed, hævngerrighed, afsky, foragt, bedrøvelse, frustration, afmagt, depression, håbløshed, melankoli, sorg, smerte, skuffelse, fortvivlelse, skyld, skam, fortrydelse og ensomhedsfølelse.
positive: kærlighed, lidenskab, begær, lyst, ekstase, ømhed, empati, sympati, omsorg, glæde, tilfredshed, munterhed, lystighed, henrykkelse, jubel, lykke, eufori, spænding, entusiasme, stolthed, håb, optimisme, befrielse og overraskelse.

I StressLogosEros modellen beskrives de 2 sæt følelser i samspil med dine tanker, dine kropstilstande og dine omgivelser. Det kan du bruge til bedre at forstå, hvad der er dårligt, og hvad der er godt for dig, og så beslutte at træne dig op til at handle derefter. Modellen kan du også bruge til at blive mere bevidst om, hvilken tilstand du er i nu, og hvis det er en negativ tilstand, hvilke andre tilstande du har mulighed for at vælge i stedet for.Emotion:
   Det onde
Helvede
Satan
dæmon
mørkets magt
fortabelse
smerte
katastrofe
kaos
fjende
krig
diktatur
undertrykkelse
  Det gode
Paradis
Gud
engel
lysets magt
frelse
hjerte
mirakel
kosmos
ven
fred
demokrati
frihed

Kropstilstand