StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Interaktion med omgivelserne

Interaktion med omgivelserne betyder i StressLogosEros det bestandige samspil mellem vores oplevede negative og positive omverden og os selv, vore reaktioner, handlinger og indre tilstande. Din omverden er lige netop den situation og det miljø, du er i nu. Modellen handler dog ikke om alvorlige situationer og kriser, kun om forhold du kan klare selv evt. med støtte fra dit netværk.
Oplevet omverden hentyder til, at det er din subjektive vurdering og fortolkning af omgivelserne, det drejer sig om. Det kan være nyttigt at tænke på fx i stress situationer, hvor vi har særlige problemer med at tænke klart og nuanceret.

Oplevet kontrol over tilværelsen til forskel fra hjælpeløshed er vigtigt for at have det godt. Kontrollen kan enten bestå i, at vi påvirker omgivelserne, eller at vi tilpasser os på en for os hensigtsmæssig måde (når den ydre situation ikke er til at ændre).
Det er hele tiden hensigtsmæssigt at være opmærksom på, om kontrollen er lokaliseret i omgivelserne eller hos os selv: om vi er ydrestyret eller indrestyret. Hvis du ikke er på vagt, risikerer du at blive gjort til offer for manipulation.
Du kan ofte ikke kontrollere omgivelserne, men du har næsten altid mulighed for at kontrollere din indre tilstand – ikke altid med det samme, men du kan træne dig op til at klare det hurtigere og hurtigere efterfølgende.

StressLogosEros gør dig opmærksom på, at du kan vælge, hvilken tilstand du vil være i og reagere ud fra i en bestemt situation. Fx hvis du er i kontakt med en person, som er stresset og negativ over for dig, behøver du ikke selv at blive stresset. Du kan forsøge om empati (indlevelse og medfølelse) kan løse konflikten (jf blå grøn tilstand). Eller hvis det ikke fører nogen vegne, kan du forsøge med flere konkrete problemløsninger (blå rød tilstand). Sidste udvej er at fjerne dig fra situationen, eller hvis situationen er sådan, at der er mulighed for at tale med en anden så at anmode om det.
Du kan også selv tage ansvaret for at skabe et positivt samspil med de omgivelser, du vælger. Det er kun dig, der har ansvaret for, at du har det godt og er positiv mod andre. Det er ikke realistisk, og det hjælper ikke at skubbe ansvaret over på andre. I tilstande med positive følelser, eros tilstandene, har vi positiv interaktion. Vores kontakt med andre er karakteriseret af synergi (samvirke og hjælpsomhed), empati, venskab og kærlighed.

StressLogosEros modellen kan illustrere to personers følelsesmæssige interaktioner. Der er fire forskellige emotionelle tilstande, og det giver en kombination af interaktioner på ti. Det vil sige, at du kan have ti forskellige (negative eller positive) interaktioner med en anden person.

stress -- stress & stress -- logosstress & stress -- logoseros & stress -- eros &

logosstress -- logosstress & logosstress -- logoseros & logosstress -- eros &

logoseros -- logoseros & logoseros -- eros & eros –- eros

Skemaet kan bruges til at blive opmærksom på, hvad der følelsesmæssigt foregår mellem dig og en anden person. Skemaet kan rumme alle slags negative og positive følelser, så i virkeligheden er der talrige forskellige interaktioner – ja, ligesom i virkeligheden.

Følelserne viser sig i talen, tonefald, gestus (løftet pegefinger, armene overkors, vride hænder, skulderklap), ansigtsudtryk (rynkede bryn, bebrejdende udtryk, rysten eller nikken med hovedet, smil), øjenkontakt, anspændt eller afslappet holdning, berøring og sexet adfærd.Interaktion med omgivelserne:

Stress tilstand