StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Kognition

Kognition betyder tanker og viden i modsætning til emotion dvs følelser. Kognition er det bevidste eller ubevidste aspekt ved adfærd og reaktioner, som består af opfattelse, erfaring, hukommelse, tænkning og indlæring. Kognitiv kontrol er den kontrol, som vi udøver over vores måde at opfatte og tænke på.
I StressLogosEros modellen har vi kognitiv kontrol i de 2 logos tilstande, hvor følelserne ikke er så stærke. Logos er en tænkning, der forsøger at være realistisk og objektiv. Det drejer sig overvejende om problemløsning i den ene logos tilstand og kreativitet i den anden. Når følelserne bliver stærke som i stress og eros tilstandene, kan vi ikke tænke rationelt. De 4 tilstande er betydningsfulde på hver sin måde.
Dine tanker har afgørende betydning for, hvordan du har det, og hvordan du har det med andre.
Det er ikke bare situationer, man udsættes for, der betyder noget, men din vurdering af situationen og din bedømmelse af, om du kan håndtere den. Disse overvejelser er afhængig af dine erfaringer og altså helt individuelle. Man kan kalde det en indlært informationsbearbejdning. Ved hele tiden at arbejde med dine holdninger og vurderinger, kan du forbedre denne proces.

Vores tanker kan være automatiske eller kontrollerede. De første opstår uden vores bevidste opmærksomhed og kontrol. De kan foregå parallelt med andre processer, fx at vi laver et eller andet rutinemæssigt. Det er tanker, som bare løber igennem hovedet på os.
I modsætning hertil kræver kontrollerede tanker bevidst opmærksomhed og mental anstrengelse.
De kan kun fremtræde på skift med noget andet.
Dine negative automatiske tanker skal frem i lyset og bearbejdes af dine kontrollerede tanker. Dine positive automatiske tanker skal du bare være glad for. Her er nogle af de mange betegnelser for tanker:

erkendelse, forestillinger, fornemmelser, intuitive tanker, opfattelse, selvopfattelse, tankemønstre, synsmåder, anskuelser, visioner, antagelser, formodninger, tolkninger, teorier, tankespind, indbildninger, ideer (ideologier), holdninger, grundholdninger, livsanskuelser, tidsånden, informationer, værdier, refleksioner, analyser, problemløsningstanker, planer, regler og dogmer, krav, trusler, tvangstanker, bekymringer, ængstelser, vrangforestillinger, frustrationer, tro, overtro, løgne, erindringer, dagdrømme og drømme.

Prøv en gang at reflektere over, hvor fantastisk omfattende vores tænkning er (og vi får daglig nye negative og positive tanker).
Det er ikke så mærkeligt, at vi kan løbe ind i problemer: fx kan man spørge, hvor mange tanker hos mig, dig og alle andre er mon uhensigtsmæssige for os, og hvor mange er urealistiske?
Heldigvis har vi også i vores tænkning et stort potentiale til at finde ud af at leve et meningsfuldt liv.
I beskrivelsen af de 4 tilstande i StressLogosEros modellen kan du læse om 4 forskellige måder at tænke på.Kognition:
   

Emotion