StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Om StressOgEros

StressOgEros er skrevet af Erik Röder. Jeg er læge fra Københavns Universitet, hvorefter jeg arbejdede som læge i USA. Efter hjemkomsten studerede jeg psykologi på Københavns Universitet i 2 år, samtidig med at jeg uddannede mig til speciallæge i psykiatri. Jeg har arbejdet som overlæge og praktiserende psykiater (med psykoterapi) men er nu pensioneret. Jeg har skrevet artikler i danske og internationale tidsskrifter om psykiatriske og socialpsykiatriske emner og undervist i psykiatri ved Københavns Universitet.

Jeg har i flere år brugt en stress model til at anskueliggøre psykiske forhold, problemer og sygdomme. Den blev efterhånden udbygget med en model med positive følelser til StressLogosEros.
Modellen har jeg så til sidst suppleret med noget om, hvad andre har skrevet om samme emner.

Tak til autoriseret psykolog, cand. psych. Mirjam Capelle for korrekturlæsning af de afsnit, der omhandler StressLogosEros modellen.

Internetudgaven af StressOgEros blev publiceret i 2004 og er opdateret løbende, senest i 2011.
Den er produceret af Jakob Röder. Desuden tak til Jakob for forbedring af flere af teksterne samt vigtige forslag vedrørende den endelige model.

Tak til cand.mag. Peter Ulrik Röder for at have genopfrisket logos-begrebet for mig. Peter har skrevet specialeafhandling om William Blake den engelske romantiks geniale digter og fantasiens og følelsernes mester.

Og endelig tak til min ægtefælle Inger Röder for gennemlæsning og renskrivning.

Der kan frit bruges af materialet i StressOgEros ved angivelse af kilde: www.StressOgEros.dk

StressOgEros findes desuden i en engelsk udgave: www.StressAndEros.org
Den indeholder i det væsentligste den samme tekst, men har naturligvis links til engelsksprogede websites. Dem kan du finde her: Links & literature

Oversættelsen er foretaget af Gavin Weakley: www.justenglish.dk.
Links & litteratur